Adatvédelmi tájékoztató – TOP-5.1.2-15 Szarvasi Járás

 

A KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletébe foglaltaknak megfelelően tájékoztatja Önt, hogy

 • a jelen egyeztetésen/ rendezvényen való részvétel feltétele a mellékelt táblázatban kért személyes adatok megadása
 • az Ön által megadott személyes adatokat a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Szarvasi Járásban” megnevezésű projekt lebonyolítása során, a projektben meghatározott célok érdekében, az alábbiakban hivatkozott jogszabályoknak megfelelően vette fel és kezeli

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

47/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 

 • a megadott személyes adatokat csak a fenti projektben meghatározott célok elérése érdekében tároljuk, használjuk fel, azokat a fenntartási időszak végén, azaz előre láthatóan 2025. július 31-én teljes körűen megsemmisítjük
 • a személyes adatok kezelése és tárolása során úgy járunk el, hogy adatai teljes biztonságban legyenek, azokhoz illetéktelen harmadik fél ne férhessen hozzá
 • személyes adatait harmadik félnek nem adjuk ki (kivételt képez ez alól a projekt Közreműködő Szervezete, Irányító Hatósága, illetve a projekt során kizárólag az adatok megismerésére jogkörrel rendelkező fél)

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a most megadott személyes adatai vonatkozásában Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy információkat kapjon arról, hogy mely személyes adatait, milyen céllal, milyen jogalapon, meddig kezelik, tárolják, és kik jogosultak azok megismerésére (lásd fentebb). A kezelt személyes adatokról másolatot igényelhet (az első példányt költségmentesen), illetve az adatkezelésről további információkat kérhet: info@kbcnkft.hu
 • Helyesbítés joga: Ön jogosult arra, hogy pontatlan adatait indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék, kiegészítsék
 • Törléshez való jog: Ön jogosult arra (az adatkezelő pedig köteles) személyes adatai törlésére, ha az adatok kezelésére már nincsen szükség (célhoz kötöttség elve), illetve az adatok jogellenes kezelése esetén
 • Korlátozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, azok tisztázásáig
 • az adatkezelés jogellenes (ezt a Hatóság megállapította), de Ön ellenzi az adatok törlését
 • az adatkezelőnek már nincsen szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, a tiltakozás jogszerűségének kivizsgálása alatt

Amennyiben az adatkezeléssel vagy a fenti jogokkal kapcsolatban jogellenességet tapasztal, Önnek jogában áll bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató megtalálható a https://kbcnkft.hu/category/paktum-szarvas/ oldalon

KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

képviseli: Dr Glózik Klára Erzsébet ügyvezető

Postai cím: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

E-mail cím: info@kbcnkft.hu

Telefon: 06 20 252 4046

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük