PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

TOP-3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-1.2.1-16-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

TOP-3.1.1-16 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

TOP-2.1.3-16 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

TOP-1.1.3-16 –Helyi gazdaságfejlesztés  

TOP-1.4.1-16 -A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

TOP-1.1.1-16 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

GINOP-1.2.1-16 – Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

GINOP-1.2.2-16 – Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

KEHOP-5.2.10 – Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

EFOP-3.3.2-16 – Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

EFOP-1.4.3-16 – Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitel

VP6-7.2.1.2-16 – Egyedi szennyvízkezelés

TOP-5.2.1-15 – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

TOP-5.1.2-15 – Helyi foglalkoztatási együttműködések

TOP-4.3.1-15 – Leromlott városi területek rehabilitációja

TOP-4.2.1-15 – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

TOP-4.1.1-15 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

TOP-3.2.2-15 – Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

TOP-3.2.1-15 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-3.1.1-15 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

TOP-2.1.3-15 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

TOP-2.1.2-15 – Zöld város kialakítása

TOP-2.1.1-15 – Barnamezős területek rehabilitációja

TOP-1.4.1-15 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

TOP-1.2.1-15 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

TOP-1.1.3-15 – Helyi gazdaságfejlesztés

TOP-1.1.1-15 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése